Samsung یخچال

Samsung RT-45 EBMT یخچال
Samsung RT-45 EBMT

67.00x65.00x177.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: بالا;
یخچال Samsung RT-45 EBMT
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 362.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 264.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 98.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد, فوق خنک کننده
عرض (سانتی متر): 67.00
عمق (سانتی متر): 65.00
ارتفاع (سانتی متر): 177.00
وزن (کیلوگرم): 70.00
حالت "تعطیلات"
اطلاعات دقیق
Samsung RT-62 KANB یخچال
Samsung RT-62 KANB

77.20x73.50x179.80 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: بالا;
یخچال Samsung RT-62 KANB
مبرد: R134a (HFC)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 492.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 360.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 132.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 77.20
عمق (سانتی متر): 73.50
ارتفاع (سانتی متر): 179.80
وزن (کیلوگرم): 91.00
اطلاعات دقیق
Samsung RR-82 PHIS یخچال
Samsung RR-82 PHIS

59.50x68.90x180.00 سانتی متر
یخچال بدون فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
یخچال Samsung RR-82 PHIS
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 143.00
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 1
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال بدون فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 349.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 348.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 1
گزینه های اضافی: نمایشگر دما
عرض (سانتی متر): 59.50
عمق (سانتی متر): 68.90
ارتفاع (سانتی متر): 180.00
وزن (کیلوگرم): 72.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RL-40 HGSW یخچال
Samsung RL-40 HGSW

60.00x75.60x188.10 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RL-40 HGSW
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 304.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 224.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 80.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما
عرض (سانتی متر): 60.00
عمق (سانتی متر): 75.60
ارتفاع (سانتی متر): 188.10
وزن (کیلوگرم): 74.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RT-45 JSPN یخچال
Samsung RT-45 JSPN

67.00x69.80x177.20 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: بالا;
یخچال Samsung RT-45 JSPN
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
مبرد: R134a (HFC)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترومکانیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 359.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 259.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 100.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 67.00
عمق (سانتی متر): 69.80
ارتفاع (سانتی متر): 177.20
وزن (کیلوگرم): 67.00
اطلاعات دقیق
Samsung RL-53 GYBMG یخچال
Samsung RL-53 GYBMG

59.70x67.00x185.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RL-53 GYBMG
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 260.00
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 356.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 252.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 104.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
قدرت انجماد (کیلوگرم/روز): 14.00
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
سطح سر و صدا (دسی بل): 40
عرض (سانتی متر): 59.70
عمق (سانتی متر): 67.00
ارتفاع (سانتی متر): 185.00
وزن (کیلوگرم): 72.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
حالت "تعطیلات"
اطلاعات دقیق
Samsung RM-25 KGRS یخچال
Samsung RM-25 KGRS

90.80x89.50x177.80 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: کنار هم;
یخچال Samsung RM-25 KGRS
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 615.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 399.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 215.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 4
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد, فوق خنک کننده
عرض (سانتی متر): 90.80
عمق (سانتی متر): 89.50
ارتفاع (سانتی متر): 177.80
وزن (کیلوگرم): 160.00
حفاظت از کودک
اطلاعات دقیق
Samsung RL-56 GEGIH یخچال
Samsung RL-56 GEGIH

59.70x70.20x185.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RL-56 GEGIH
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 357.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 253.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 104.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما
عرض (سانتی متر): 59.70
عمق (سانتی متر): 70.20
ارتفاع (سانتی متر): 185.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RZ-70 EESW یخچال
Samsung RZ-70 EESW

59.50x68.90x165.00 سانتی متر
کمد فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
یخچال Samsung RZ-70 EESW
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 1
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: کمد فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 273.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 244.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 1
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 59.50
عمق (سانتی متر): 68.90
ارتفاع (سانتی متر): 165.00
وزن (کیلوگرم): 70.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RZ-28 H6165SS یخچال
Samsung RZ-28 H6165SS

59.50x68.40x180.00 سانتی متر
کمد فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
یخچال Samsung RZ-28 H6165SS
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
تعداد دوربین: 1
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: کمد فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 306.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 277.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 1
گزینه های اضافی: نمایشگر دما
عرض (سانتی متر): 59.50
عمق (سانتی متر): 68.40
ارتفاع (سانتی متر): 180.00
وزن (کیلوگرم): 76.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RB-31 FERNCSS یخچال
Samsung RB-31 FERNCSS

59.50x66.80x185.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RB-31 FERNCSS
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 304.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 206.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 98.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما
عرض (سانتی متر): 59.50
عمق (سانتی متر): 66.80
ارتفاع (سانتی متر): 185.00
وزن (کیلوگرم): 65.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RL-53 GYBIH یخچال
Samsung RL-53 GYBIH

59.70x67.00x185.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RL-53 GYBIH
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 356.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 252.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 104.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 59.70
عمق (سانتی متر): 67.00
ارتفاع (سانتی متر): 185.00
وزن (کیلوگرم): 72.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
حالت "تعطیلات"
اطلاعات دقیق
Samsung RL-40 ECSW یخچال
Samsung RL-40 ECSW

60.00x64.00x188.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: پایین;
یخچال Samsung RL-40 ECSW
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 306.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 221.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 85.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 60.00
عمق (سانتی متر): 64.00
ارتفاع (سانتی متر): 188.00
وزن (کیلوگرم): 78.00
قابلیت تغییر موقعیت درب
اطلاعات دقیق
Samsung RSH5FUMH یخچال
Samsung RSH5FUMH

90.80x73.70x179.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: کنار هم;
یخچال Samsung RSH5FUMH
کلاس بهره وری انرژی: کلاس A
مصرف انرژی (کیلووات ساعت/سال): 0.00
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
کنترل: الکترونیکی
حجم کل یخچال (لیتر): 637.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 420.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 217.00
نام تجاری: Samsung
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: نمایشگر دما, فوق انجماد
عرض (سانتی متر): 90.80
عمق (سانتی متر): 73.70
ارتفاع (سانتی متر): 179.00
وزن (کیلوگرم): 111.00
حالت "تعطیلات"
حفاظت از کودک
اطلاعات دقیق
Samsung RSJ1FESV یخچال
Samsung RSJ1FESV

91.20x73.40x178.90 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: کنار هم;
یخچال Samsung RSJ1FESV
مبرد: R600a (ایزوبوتان)
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
حجم کل یخچال (لیتر): 524.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 345.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 179.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
روش یخ زدایی یخچال: no frost
تعداد درب ها: 2
عرض (سانتی متر): 91.20
عمق (سانتی متر): 73.40
ارتفاع (سانتی متر): 178.90
وزن (کیلوگرم): 121.00
اطلاعات دقیق
Samsung RT-58 EANB یخچال
Samsung RT-58 EANB

77.00x77.00x173.00 سانتی متر
یخچال فریزر;
محل یخچال: آزاد ایستاده;
محل فریزر: بالا;
یخچال Samsung RT-58 EANB
تعداد دوربین: 2
تعداد کمپرسور: 1
نوع یخچال: یخچال فریزر
حجم کل یخچال (لیتر): 476.00
حجم محفظه یخچال (لیتر): 344.00
حجم محفظه فریزر (لیتر): 132.00
نام تجاری: Samsung
روش یخ زدایی فریزر: no frost
تعداد درب ها: 2
گزینه های اضافی: فوق انجماد
سطح سر و صدا (دسی بل): 44
عرض (سانتی متر): 77.00
عمق (سانتی متر): 77.00
ارتفاع (سانتی متر): 173.00
اطلاعات دقیق

لطفا به پروژه کمک کنید! لطفا آن را به اشتراک بگذارید! متشکرم!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

لطفا به پروژه کمک کنید: متشکرم!

Samsung یخچال2022-2023
plasticsafetynet.org - محصول خود را پیدا کنید
plasticsafetynet.org
محصول خود را پیدا کنید